پشتیبانی 051-36071666

اساس کار دی اریتور

عمل جداسازی گازهای چگالش ناپذیر از جمله اکسیژن را هوازدایی می نامیم . در نیروگاهها بهترین محل برای هوازدایی کندانسور است سازندگان کندانسورها معمولاً مقدار حداکثر تراکم اکسیژن موجود در آب چگالیده خروجی چگالنده را تضمین می کنند . هوازدایی...

شیرهای تقلیل فشار

بیشتر دیگهای بخار برای کار در فشارهای نسبتاً بالا ، معمولاً بالای فشار بخار مورد نیاز تجهیزات طراحی می شوند و نباید در فشارهای پایین تر به کار روند . عمل در فشارهای پایین باعث کاهش کارآیی و افزایش پتانسیل...

Air Separator

وجود اکسیژن در آب سیستمهای مدار بسته (مانند آبگرم دیگ – آب سرد چیلر – آب در گردشمبدلها و…) سبب ایجاد ضایعاتی مانند کاویتاسیون د رتجهیزات انتقال و پمپاژ وایجاد حفره در دیگهای آبگرم می گردد. روش جدید و مؤثر...

لوله های پلیمری

با توجه به رشد روزافزون تولید لوله های پلیمری در کشور و عدم توانایی مصرف کنندگان در تمییز سره از ناسره، آنالیز مواد اولیه بکار رفته، بررسی نوع رفتار لوله در شرایط مختلف دمایی و فشاری در مقاطع زمانی متفاوت،...

بافل ها در مبدل حرارتی

مغشوش کننده ها(بافل ها) دو وظیفه دارند: مهمترین وظیفه اینکه، آنها لوله ها را در کل مجموعه و بهره برداری از آن، در محل مناسب ثابت نگاه می دارند و از ارتعاشات ناشی از گردابه های بوجود آمده توسط جریان...

در حال بارگذاری...