پشتیبانی 051-36071666

صرفه جوئی انرژی در تولید آب گرم بهداشتی با استفاده از مبدلهای حرارتی صفحه ای

چکیده تبادل حرارت میان دو یا چند سیال با دماهای مختلف در اغلب فرایند های صنعتی، تجاری و خانگی اتفاق می افتد و معمولا بدین منظور از مبدل های حرارتی استفاده می شود . تولید آب گرم بهداشتی در زندگی...

ترمومترها در تاسیسات

برای اطمینان از صحت کار دستگاههای مختلف یک سیستم حرارت مرکزی لازم است که بعضی کمیتهای فیزیکی نظیر دما و یا فشار در نقاط مختلف سیستم اندازه گیری شود مثلا برای اندازه گیری دما از وسیله ای به نام ترمومتر...

دیگهای بخار آکواتیوب

سری دیگهای بخار آکواتیوب که از نوع دیگهای واترتیوب قابل انعطاف با بعدی وسیع در کاربری می‏باشند در ظرفیت‏ها و کاربرد‏های مختلف استفاده میگردند.در مقایسه با نوع فایر تیوب خود، نیاز به فضای کمتری داشته و در نصب، به جهت...

در حال بارگذاری...