پشتیبانی 051-36071666

یخ زدگی و سر و صدا در چیلرهای تراکمی قسمت اول

سیستم های آب سردی که از چیلرهای هواسرد بیرون استفاده می کنند، با چالشهایی مواجه هستند.انتشار سروصدا در تمام چیلرهای بیرونی وجود داشته و صدای پدید آمده توسط تجهیزات، باعث مزاحمت ساکنان و همسایگان آ نها می شود. علاوه بر این، چیلرهای بیرونی نصب شده در نواحی شمالی، تحت تاثیر هوای سرد بیرون و هزینه های ناشی از محافظت دربرابر یخ زدگی، هستند. راه حل های ضد یخ زدگی می توانند ایمنی بخش باشند؛ البته در این زمینه باید ملاحظاتی درنظر گرفته شود. برخی سیالات ضد یخ زدگی خطرناک هستند. همچنین استفاده از ضد یخ، ویسکوزیته سیال را افزایش داده و باعث افزایش انرژی پمپاژ، کاهش قابلیت انتقال حرارتی و پایین آمدن کارایی می شود. عملکرد در زمینه انرژی، موضوعی نیست که اغلب مالکان نسبت به آن بی تفاوت باشند، به ویژه اگر به نکات تاییدیه LEED توجه داشته باشند. این مقاله، الزامات محافظت در برابر یخ زدگی و کاهش سروصدا در سیستم های آب سرد را بررسی می کند و راه حلی را نشان می دهد که می توان برای حساسیت در برابر یخ زدگی و سروصدای تولیدشده از اجزای سیستم، استفاده کرد.

حالت های چیلر
چه تفاوت هایی بین چیلر هواسرد، چیلر اواپراتور مجزا و چیلر بدون کندانسور وجود دارد؟
یکی از راه های پاسخ به این پرسش، محل قرار گرفتن اجزای چیلر به صورت نشان داده شده در تصاویر ۱-۲ ,۳ است. در این تصاویر، اجزای قرارگرفته در دایره قرمز بررسی شده و بسته بندی توسط کارخانه انجام می شوند.
چیلرهای هوایی
تمام اجزای چیلری هوایی در بیرون قرار می گیرند. این به این معنی است که جعبه اواپراتور، وسیله ای که سیال در جریان را خنک می کند، درمعرض هوای سرد محیط قرار می گیرد. اگر سیال در گردش، آب باشد، وقتی دمای بیرون به کمتر از ۳۲ درجه فارنهایت برسد، درصورتی که حفاظت خاصی دربرابر یخ زدگی صورت نپذیرد، یخ می زند. در بسیاری کاربردها، افزودن ضدیخ به سیال، احتمال ی خزدگی را کاهش می دهد. همان طور که اشاره شد، انتشار صدا از چیلر و مضرات ضدیخ در این سیستم آب سرد، وجود خواهد داشت.

 

چیلر اواپراتور مجزا
چیلر اواپراتور مجزا، چیلری هوایی است که اواپراتور آن دور از چیلر بیرونی بوده و در داخل قرار می گیرد. خطوط مایع سرمایشی و مکش باید در هر پروژه توسط مقاطعه کار، در محل طراحی و نصب شوند. این طراحی، محیط اواپراتور را از هوای سرد بیرون در امان نگه می دارد؛ البته سروصدای بیرون، خطوط مکش بسته شده، دسترسی به کمپرسور و الزامات مربوط به فضای داخلی، همه باید درنظر گرفته شوند.

 

چیلر بدون کندانسور با کندانسور هوایی مجزا
در چیلر بدون کندانسور با کندانسور هوایی مجزا، اواپراتور و کمپرسورها در داخل قرار می گیرند. این سیستم، محیط اواپراتور را از هوای سرد بیرون در امان نگه می دارد. با قرار گرفتن کمپرسور در داخل، کنترل صدا و کار با آن، آسان تر می شود. کندانسوری هوایی که در بیرون قرار می گیرد، کوچ کتر بوده، صدای کمتری داشته و در مقایسه با چیلری هوایی با ظرفیت مشابه، وزن کمتری نیز دارد.

چیلرهای اواپراتور مجزا و محافظت دربرابر یخ زدگی
یکی از راه های مقابله با یخ زدگی، قراردادن اواپراتور در داخل است، درحالی که کمپرسورها و بخش کندانسور هوایی در بیرون باقی می مانند. این اجزا به وسیله مکش نصب شده در محیط و لوله کشی مایع سرمایشی بین اواپراتور و کمپرسور / کندانسور بیرون، به هم متصل می شوند هرچند استفاده از این سیستم برای مقابله با یخ زدگی، وسوسه انگیز است، الزامات طرح و حساسیت کاربرد این چیدمان باید از جهات مختلف، بررسی شوند. خط مکش سرمایشی حامل گاز سرمایشی و روغن روغن کاری برگشتی به کمپرسورها است

 

این خطوط مکشی باید به دقت طراحی و نصب شوند تا از جریان سرمایشی کافی و روغن برگشتی به کمپرسور، مطمئن شد. برخی از نتایج طراحی و نصب غیردقیق لوله مکش عبارتند از:
بازگشت غیردقیق روغن: بدون روغن، کارایی تراکم کاهش یافته و فرسایش افزایش می یابد. لایه نازکی از روغن برای پدید آمدن آب بندی بین روتورها بر کمپرسور پروانه ای، ضروری است. بدون روغن، کارایی تراکم کاهش می یابد. فقدان روغن باعث هشدار کاهش فشار روغن، خاموشی تجهیزات و در صورت عدم توجه، قطع کار کمپرسور خواهد شد.
خط مکش بیش از حد کوچک: خط مکشی بیش از حد کوچک، باعث کاهش عملکرد چیلر و احتمال بازگشت سرمایش به کمپرسور می شود. با هر جابه جایی مثبت در کمپرسورهای متناوب یا پروانه ای، بازگشت مایع، از آنجا که مایعات قابل تراکم نیستند، باعث نارسایی فوری کمپرسور خواهد شد.
خط مکشی بیش از حد بزرگ: خط مکشی بیش از حد بزرگ، باعث کاهش سرعت سرمایشی در لوله ها می شود. توانایی لوله برای برگشت روغن به کمپرسور، تابعی از سرعت سرمایش است. اگر سرعت بسیار اندک باشد، نتیجه آن بازگشت ضعیف روغن خواهد بود. فقدان روغن باعث صداهایی هشداردهنده یا همان طور که در گذشته مطرح شد، نارسایی کمپرسور می شود.
اتلاف در خط مکش: هرگونه اتلاف در لوله مکش، منجر به اتلافی در ظرفیت چیلر می شود. کاهش ظرفیت، کارایی در مصرف انرژی را پایین آورده و مصرف انرژی را افزایش می دهد. طول خطوط مکش در کاربردهای اواپراتور مجزا باعث اتلاف ظرفیت تا % ۳ شده که اغلب منطبق بر الزامات طراحی نیست.
انباشت گر مکش در محیط: برخی سازندگان چیلر از انباشت گرهای مکش نصب شده در محیط بهره می برند. این تجهیزات که ممکن است صدها فوت طول داشته باشند، برای افزایش حجم ذخیره لوله مکش، ضروری تلقی می شوند. این امر برای بقای سرمایش در خط مکش، درطول خاموشی چرخه، لازم است. اگر انباشت گر کوچکتر از حد لازم باشد یا به فراموشی سپرده شود، مایعات سرمایشی به کمپرسور وارد شده و باعث نارسایی فاجعه آمیزی در کمپرسور می شوند. کاربرد اواپراتور مجزا به میزان زیادی بستگی به تجربه مقاطع هکار همراه با مهندسی دقیق انباشت گرها و لوله کشی سرمایشی دارد. اگر مهندسی به خوبی صورت نگرفته و نصب با دقت انجام نشود، نتیجه آن اتلاف انرژی و بدتر، نارسایی در تجهیزات خواهد بود. مسوولیت طراحی دقیق با مهندس مشاور و مسوولیت نصب بر عهده مقاطعه کار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری...