پشتیبانی 051-36071666

یخ زدگی و سرو صدا در چیلرهای تراکمی قسمت دوم

چیلرهای اواپراتور مجزا و سروصدا
چیلری هوایی با اواپراتور مجزا، کمپرسورهایی در بیرون دارد که این کمپرسورها سروصدا را در محیط منتشر می کنند. کلیساها، نواحی مسکونی، آپارتمانها و مدرسه ها که از فواصل دور صدای چیلر هوایی را می شنوند، همه درمعرض سطوحی از سروصدا هستند. سطح صدای چیلر هوایی می تواند تا ۲۰ دسی بل باشد که بیش از سطح صدای چیلر هوایی مجزا بوده و باعث تفاوت قابل ملاحظه ای در آسایش می شود.
چیلر بدون کندانسور، بهترین راه حل برای محافظت دربرابر یخ زدگی و کاهش سروصدا مزایای قرارگرفتن کمپرسورها و اواپراتور در داخل در چیلرهای بدون کندانسور، اواپراتور و کندانسورها باهم و یک جا در داخل قرار گرفته و سیال درمعرض هوای سرد بیرون نیست. اجزای اواپراتور و کمپرسور به خطوط مایع و گاز گرمی که به کندانسور هوایی مستقر در بیرون می رسند، متصل می شوند. این چیدمان که در تصویر نشان داده شده است، استفاده از ضدیخ را کاهش داده و مزایای دیگری نیز دارد. درنتیجه قرار گرفتن کمپرسور و اپراتور در داخل، محافظت دربرابر یخ زدگی بدون طراحی محیطی و نصب خطوط مکش، فراهم می آید.

چیلرهای بدون کندانسور از خطوط مایع و آب گرمی بهره می برند که اندازه آ نها در جدولهایی است که سازنده ارائه می دهد. با این عمل، تغییرات پدید آمده در اثر نصب خط مکش و اندازه انباشت گر مکش، کاملا حذف می شوند. همراه با چیلرهای بدون کندانسور، تمام خط مکش به وسیله کارخانه طراحی و با فرآیندی کاملا کنترل شده، نصب می شود. این چیدمان، مسایل مطرح در طراحی محیطی و نصب خطوط مکش را به حداقل می رساند که برای عملکرد کارا و مطمئن چیلر حیاتی هستند. همچنین قرار گرفتن کمپرسور و اواپراتور در داخل، باعث دسترسی آسا نتر به اجزای حیاتی چیلر به منظور تعمیر و نگهداری می شود.


کندانسورهای هوایی مجزا در مقایسه با چیلرهای هوایی، سطح صوتی پایین تری دارند. مقایسه فشار صوتی بیرون برای کندانسور هوایی مجزا دربرابر چیلر هوایی، نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه ای در سطوح صوتی است .چیلرهای هوایی تا ۲۰ دسی بل پرسروصداتر از کندانسورهای هوایی مجزا هستند.
چگونه م یتوان با این فشار صوتی مقابله کرد؟ جدول (A) نشان دهنده تاثیر تغییر شنوایی در سطوحی با فرکانس های بالا و پایین است. با ۲۰ دسی بل اختلاف در فشار صوتی، چیلرهای هوایی مطمئنا بسیار پرسروصداتر از کندانسورهای هوایی مجزا با ظرفیتی مشابه در سیستم آب سرد خواهند بود.
مزایای دیگر چیلرهای بدون کندانسور
قرارگرفتن کمپرسور و اواپراتور در داخل، مزایایی ورای محافظت دربرابر یخ زدگی و کاهش سروصدا دارد. تعمیر و نگهداری آسان تر: در این حالت، دسترسی به کمپرسور در مقایسه با تجهیزات چیلری که در بیرون یا روی سقف قرار گیرد، ساده تر است. تکنسینها می توانند مستقیما به سمت کمپرسور مستقر در محل رفته و به آسانی به تجهیزات مهم چیلر دست یابند. نیازی به سیالات ضدیخ وجود ندارد: برخی حلال های ضدیخ، مشکلاتی پدید می آورند که با این روش می توان از آن ها اجتناب کرد. استفاده از آب، اتلاف انرژی ناشی از ویسکوزیته بالاتر و انتقال حرارتی ناکارآمد حلال های ضدیخ را برطرف می کند.
جای بسیار کمتری اشغال می کند: برخی بسته های اواپراتور مجزا ۲۵ تن، ۶۰ اینچ پهنا دارند. چیلر بدون کندانسور کریر ۲۷۰تن، مناسب استاندارد ۳۶ اینچی راهرو است
کاهش بار بر سقف: کندانسورهای هوایی که با چیلرهای بدون کندانسور استفاده می شوند، در مقایسه با چیلرهای هوایی همراه با کمپرسورها، کندانسورها و اواپراتورهای پرشده با سیال، سبک ترند. برخی چیلرهای هوایی ۲۵۰ تن، وزنی تا ۱۸۵۰۰ پوند دارند، درحالی که دو کندانسور هوایی در سیستمی ۲۵۰ تن، وزنی کمتر از ۶۱۰۰ پوند خواهند داشت که کمتر از نصف آن وزن است. با قرارگرفتن چیلر بدون کندانسور در داخل و کندانسورهای هوایی در بیرون، هزینه های استفاده از فولاد ساختاری و تجهیزات نگهدارنده، کاهش می یابد. کندانسورهای هوایی، سطح مقطع پایین تری دارند.
آرشیتکت ها ترجیح می دهند از تجهیزات تهویه مطبوع بیرونی با سطح مقطع عمودی پایینی استفاده کنند تا دید به آ نها آسان تر باشد. برخی چیلرهای هوایی ۲۵۰ تن به ۹۵ اینچ می رسند، درحالی که کندانسورهای هوایی مجزا در همان سیستم ۲۵۰ تن، تنها ۴۲ اینچ ارتفاع دارند که کمتر از نصف سطح مقطع چیلر هوایی بوده و پنهان شدن آن از دید، آسان تر است.
افزایش سطح تراکم از خطوط گاز گرم: هدف از کندانسور هوایی، کاهش دمای بالای گاز سرمایشی به مایع است. خط گاز گرم، عملا به وسیله خنک شدن گاز گرم وارد فرآیند تراکم شده و پیش از سرمایش، وارد کندانسور می شود. خط گاز گرم به این فرآیند خنک شدن با افزودن کارایی سطحی به کندانسور، می رسد.


عدم استفاده از راه حل بدون یخ زدگی به معنی کاهش مصرف انرژی است. کریر با محافظت HXA آیا چیلر بدون کندانسور مدل ۳۰ دربرابر یخ زدگی، باعث صرف هجویی در مصرف انرژی می شود؟ یکی از مزایای چیلر بدون کندانسور، محافظت دربرابر هوای سرد بدون استفاده از ضدیخ است. باید توجه داشت که برخی کاربردها نیازمند محلول مناسبی ضدیخ برای کاهش احتمال یخ زدگی هستند. به ویژه محافظت چیلر دربرابر دمای ۴۰ درجه فارنهایت یا کمتر از آن، نیازمند استفاده از غلظت مناسب محلول ضدیخ است. باید درحالی که چیلر درمعرض هوای سرد است، بخش سردتر از انجماد ناشی از دمای پایین مکش، محافظت شود.
همچنین محلو لهای ضدیخ باید برای محافظت از لوله کشی آب سرد که می تواند درمعرض هوای سرد بیرون قرار گیرد، استفاده
شود. برای محافظت کویل های آب سرد نیز که درمعرض هوای سرد ورودی هستند، یا کویل هایی که در بیرون و در شرایطی که درمعرض هوای سردند، نصب می شوند باید از ضدیخ بهره برد. می توان با کاهش ویسکوزیته سیال و بهبود ضریب انتقال حرارتی که تحت تاثیر محلو لهای ضدیخ هستند، در مصرف انرژی صرفه جویی کرد. کاهش ویسکوزیته، انرژی لازم برای پمپاژ آب سرد را کاسته و بهبود انتقال حرارتی، کارایی چیلر را افزایش می دهد. هر دو این عوامل، وقتی انرژی سیستم ملاحظه
می شود، نتایج دلخواهی همراه خواهند داشت. سمی بودن اتیل نگلیکول، منجر به انتخاب حلالهایی با سم کمتر مانند پروپیل نگلیکول می شود. بیشتر طراحان از محلو لهای ضدیخی با غلظت تا % ۴۰ برای سیستمهایی در آب وهوای سرد، بهره می برند. غلظت بیشتر باعث افزایش مصرف انرژی به دلیل ویسکوزیته و اتلاف انتقال حرارتی می شود.
جدول (B) نشا ندهنده تاثیر افزودن % ۴۰ محلول پروپیل نگلیکول به چیلری ۲۵۰ تن در دماهای حد پایین و بالای ۴۵/۵۴ درجه فارنهایت و ۹۵ درجه فارنهایت دمای هوای محیط، است. توجه شود برای تامین ظرفیت مورد نظر، با استفاده از محلول ضدیخ، باید از چیلر نسبتا بزر گتری استفاده کرد. پروژ ههایی که با توجه به استاندارد LEED انجام می شوند، مناسب کاهش هزینه انرژی از طریق کاربرد چیلرهای بدون کندانسور بوده و در عین حال، باعث محافظت مناسب چیلر از هوای سرد محیط می شوند. مقایسه چیلر پروانه ای هوایی همراه با محلول ضدیخ، با چیلر بدون کندانسوری که با کندانسوری هوایی که از آب تازه بهره می برد تطبیق داده شده، مزیت این روش را نشان می دهد. اگر هزینه مصرف انرژی سالیانه سیستم چیلر بدون کندانسور ۲۵۰ تن، مورد ارزیابی قرار گیرد، میزان صرفه جویی در انرژی، ملموس خواهد بود. با استفاده از برنامه تحلیل ساعتی کریر، صرفه جویی در مصرف انرژی سالیانه دبیرستانی دوطبقه در ایندیاناپولیس، به صورت تصویر ( ۷) است.
صرفه جویی سالیانه % ۲۰ برای چیلر، کندانسور هوایی و پمپ های آب سرد، در این مثال آشکار است. این صرفه جویی باعث تطبیق بیشتر با موارد LEED و کاهش گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن می شود. امروز کاهش در مصرف انرژی، نشانه اراده برای حفظ منابع است تا بتوان در آینده نیز از آن ها بهره برد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری...