پشتیبانی 051-36071666

دیگهاى فولادى آتش لوله(فایر تیوب)

در این نوع دیگ هاى فولادى، آب در اطراف کویل هاى فولادى قرار می گیرد و آتش و گازهاى داغ حاصل از احتراق از داخل لوله ها عبور می کنند. به منظور افزایش انتقال حرارت، داخل کویل هاى فولادى از...

تجهیزات گرمایش خورشیدی

خورشید از مهمترین منابع انرزی در جهان خلقت است که از هر ۲ میلیارد واحد انرژی تولید شده توسط ان فقط یک واحد انرزی صرف گرمایش زمین می گردد .ضمنا از هر واحد انرژی ارسالی به سمت زمین تنها کمتر...

در حال بارگذاری...