پشتیبانی 051-36071666

مقایسه فنی چیلر تراکمی و جذبی

        مقدمه هم اکنون در بسیاری کشورهای پیشرفته دنیا از چیلرهای جذبی استفاده بسیاری می گردد ولی استفاده از این چیلرها عموما جهت بازیابی حرارت مازاد و پرت نیروگاه ها کوره ها و …در پروژه های CCHP...

یخ زدگی و سر و صدا در چیلرهای تراکمی قسمت اول

سیستم های آب سردی که از چیلرهای هواسرد بیرون استفاده می کنند، با چالشهایی مواجه هستند.انتشار سروصدا در تمام چیلرهای بیرونی وجود داشته و صدای پدید آمده توسط تجهیزات، باعث مزاحمت ساکنان و همسایگان آ نها می شود. علاوه بر...

یخ زدگی و سرو صدا در چیلرهای تراکمی قسمت دوم

چیلرهای اواپراتور مجزا و سروصدا چیلری هوایی با اواپراتور مجزا، کمپرسورهایی در بیرون دارد که این کمپرسورها سروصدا را در محیط منتشر می کنند. کلیساها، نواحی مسکونی، آپارتمانها و مدرسه ها که از فواصل دور صدای چیلر هوایی را می...

انتخاب مینی چیلر آپارتمانی

به طور کلی برای انتخاب یک سیستم تهویه مطبوع سه انتخاب بیشتر ندارید که که این انتخابها برای شما توضیح داده می شود تهویه مطبوع تبخیری : ارزان قیمت ترین و کم هزینه ترین سیستم تهویه مطبوع سیستم سرمایش تبخیری...

محلول جاذب در سیستم های جذبی LiBr

لیتیم و برماید به ترتیب از خانواده فلزات قلیایی و هالوژن ها هستند . ترکیب این دو عنصر، نمکی به نام برومور لیتیم برماید است که به شدت جاذب رطوبت می باشد و همچنین ماده پایداری بوده و غیر قابل...

در حال بارگذاری...