پشتیبانی 051-36071666

استعلام گرمایش کف

مهمترین بخش قبل از شروع عملیات اجرایی طراحی مدارهای گرمایی می باشد.گزینه هایی همچون شرایط اقلیمی،نوع مصالح به کار رفته در ساختمان،نوع کاربری مکان مورد نظر،مکانیزم کنترل دمایی،قطر دیوارها،تعداد درب ها و پنجره هاطبقه مورد نظر،کف ساختمان،جنس عایق درب ها...

در حال بارگذاری...