پشتیبانی 051-36071666

بوسترپمپ چیست؟

بوسترپمپ به دستگاهی اطلاق می شود که دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده باشند تا بتواند دبی و هد مورد نیاز را با کمترین انرژی و بالاترین راندمان تامین نمایندوظیفه بوسترپمپ ثابت نگه داشتن فشار...

در حال بارگذاری...