پشتیبانی 051-36071666

مقایسه مصرف انرژی در دو سیستم رادیاتور شوفاژ و گرمایش کف

مقایسه مصرف انرژی بین سیستم گرمایش از کف و رادیاتور شوفاژ این مقایسه بین دو واحد اپارتمان ۱۲۰ متری در شهر مشهد در طبقه دوم با پنجره معمولی و در دو نقطه مختلف ولی با مصالح ساختمانی مشابه صورت گرفته...

بررسی روش های تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها

دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدنی بکار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از : الف ) سختی آب ب ) کلر و ترکیبات بیماریزای کلر ج ) فلزات سنگین د ) آلودگی های میکربی...

لزوم استفاده از فیلترهای دوش حمام

همانطور که می دانید، منابع تامین آب مصرفی ما انسانها ( اعم از رودخانه ها، چاهها، چشمه ها، سدها و … ) آلوده به میکروب ها و میکروارگانیزمهایی هستند که استفاده از این آبها را بدون ضدعفونی کردن، برای ما...

در حال بارگذاری...