پشتیبانی 051-36071666

کنترل ظرفیت برج خنک کن

کنترل ظرفیت برج مترادف با کنترل دماى آب ورودى به کندانسور است با کاهش بار چیلر، دماى آب ورودى به کندانسور کاهش مى یابد. به منظور جلوگیرى از سرد شدن بیش از حد آب ورودى به کندانسور، لازم است که ظرفیت برج خنک کن کاهش یابد تا بتوان دماى آب ورودى به کندانسور را روى مقدارى معین تنظیم کرد.
با یک درجه فارنهایت کاهش در دماى آب ورودى به کندانسور، راندمان چیلر سیکل تراکمى ۱.۵-۲.۵ درصد بهبود مى یابد. اغلب تولیدکنندگان چیلرهاى سانتریفوژ حداقل دماى آب کندانسور را ۷۰-۷۵ درجه فارنهایت اعلام م ىکنند. برخى از تولیدکنندگان هم، همان گونه که گفتیم، این دما را تا ۵۵ درجه فارنهایت کاهش داده اند. چیلرهاى گردشى پیچى Rotary Screw مىتوانند دماى کمترى را براى آب ورودى به کندانسور خود تحمل کنند. ولى حداقل این دما براى سازندگان مختلف متفاوت است. در مورد چیلرهاى ابزورپشن برخى از سازندگان حداقل دما را تا ۵۵ درجه فارنهایت نیز کاهش داده اند. با توجه به اهمیت این امر در بهبود راندمان چیلرها، طراح باید این موضوع را از کاتالوگ هاى سازندگان برداشت کرده و یا مستقیما از سازندگان چیلر استعلام نماید.

به منظور کنترل دماى آب ورودى به کندانسور، حسگر دما که در آب خروجى از برج (ورودى به کندانسور) قرار داده شده است، سیگنالى به کنتر ل کننده مى فرستد، کنتر لکننده نیز فن برج خنک کن و در نهایت شیر کنترل را کنترل مى کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری...