پشتیبانی 051-36071666

طرز کار و اجزا اصلی سیستمهای تبرید جذبی

قبل از تشریح طرز کار این سیستم ها ،اجزای اصلی آن به شرح زیر معرفی می گردند:

  • ابزوربر یاجذب کننده

  • ژنراتوریا تولید کننده

  • کندانسوریا تقطیر کننده

  • اواپراتور یاتبخیر کننده

یک شیر انبساط،یک شیر فشار شکن و یک پمپ نیز علاوه بر اجزای بالا در چرخه سیال بکار گرفته می شوند،اما با اضافه شدن یک سیال گازی با خواص ویژه می توان پمپ را حذف کرد.طرز کار این سیستم بدین صورت است:در این سیستم دو سیال بکار می رودکه یکی سیال جاذب و دیگری سیال مبرد می باشد. با حرارت دادن محلول در ژنراتور بخار مبرد از ماده جاذب جدا شده و به کندانسور می رود بخار مبرد در کندانسور تقطیر شده و پس از عبور از شیر انبساط وارد اواپراتور می گردد،با تبخیر در اواپراتور گرما از محیط اطراف توسط مبرد دریافت شده و تولید سرما می شود.پس از آن مبرد وارد جذب کننده می شود ودر آنجا توسط محلول جاذب که از ژنراتور توسط کاهش فشار به جذب کننده آمده است جذب می گردد.حال محلول مبرد و جاذب ایجاد شده در جذب کننده که دارای سیال مبرد زیادی می باشد توسط پمپ به ژنراتور فرستاده می شود و بدین ترتیب سیکل جذبی تکمیل می گردد.در سیکل جذبی وقتی بخار مبرد به جذب کننده وارد شده و جذب می شود،باعث بالا رفتن دمای ماده جاذب می شود که این حرارت توسط یک کویل سرد از جذب کننده خارج می شود.تفاوت پمپ های استفاده شده در این سیستم با پمپ های معمولی این است که این پمپ ها پره ای (طبقه طبقه ای )هستند زیرا اگر این گونه نباشند سیال از قسمت پر فشار به قسمت کم فشار منتقل می شودوبا کاربرد این پمپ امکان برگشت سیال به صفر می رسد.

در سیستم های جذبی تنها بخشی که احتیاج به کار مکانیکی دارد پمپ است که کار آن در مقایسه با کمپرسور بکار رفته در سیستم ها تراکمی بسیار کمتر است

در حقیقت در یک سیستم جذبی ترکیب پمپ و ژنراتور کار کمپرسور را انجام می دهد.چرا که عموما حجم زیادی از مبرد در یک حجم کم جاذب ،جذب می شود سپس توسط پمپ فشار این محلول بالا رفته وارد ژنراتور می شود.

پس از آنکه در ژنراتور این محلول را حرارت می دهیم ،مبرد جدا شده و افزایش حجم می یابد که با توجه به این افزایش حجم در نهایت فشار مبرد به قدر کافی بالا می رود و خروجی ژنراتور مثل خروجی کمپرسور می شود که که در شرایط مورد نیاز کار در سیکل را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری...