پشتیبانی 051-36071666

جزئیات محاسبات مصارف آب ، برق و گاز در چیلر

جزئیات محاسبات مصارف آب ، برق و گاز

در چیلر های جذبی قطعات ذیل مصرف برق دارند :

چیلر پمپ های چیلد پمپ های برج پمپ آب گرم فن برج مشعل

هم چنین در چیلر های تراکمی قطعات چیلر واترکولد ، پمپ های چیلد ، پمپ های برج . فن برج مصرف برق دارند.

الف- مصرف برق چیلر جذبی ۱۰۰۰ تن :

متوسط مصرف چیلر : ۱۵.۳ کیلووات
متوسط مصرف پمپ های چیلد : دو دستگاه پمپ ۲۵۰-۱۲۵ با موتور ۱۸کیلووات ، مجموع ۳۶کیلووات
متوسط مصرف پمپ های برج : دو دستگاه پمپ ۲۵۰-۱۵۰ با موتور ۳۰کلیووات ، مجموع ۶۰کیلووات
متوسط مصرف پمپ آب گرم : دو دستگاه ۲۰۰-۱۵۰ با موتور ۱۱کیلووات (استفاده از اینورتر جهت کنترل ظرفیت) ، مجموع ۲۲کیلووات
متوسط مصرف فن برج : مجموع ۳۷کیلووات
مشعل : ۱۰کیلووات
جمع کل مصرف : ۱۸۰کیلووات

حال این مقدار را باید برای یک فصل کاری بر حسب کیلووات ساعت محاسبه کرد :
(*) hr 1736 = (متوسط پیک مصرف بر حسب ساعت)۱۴×(روزهای ماه)۳۱×(ماه کارکرد)۴ = یک فصل کاری
Kwhr 312480 = hr 1736 × KW 180 = مصرف برق در یک فصل کاری

ب – مصرف برق در چیلر تراکمی ۱۰۰۰ تن :

متوسط مصرف چیلر واترکولد : ۸۰۰کیلووات
متوسط مصرف پمپ های چیلد : همان طور که می دانیم بین همه سیستم ها مشترک است و مانند نوع جذبی شامل دو دستگاه پمپ ۲۵۰-۱۲۵ با موتور ۱۸کیلووات می باشد ، مجموع ۳۶کیلووات (انتخاب از Pump Iran )
متوسط مصرف پمپ های برج : دو دستگاه ۲۵۰-۱۲۵ با موتور ۱۸.۵کیلووات مجموع ۳۷کیلووات (انتخاب از Pump Iran )
متوسط فن برج : ۲۵کیلووات
۱۵۵۸۹۲۸ = hr 1736 × Kw 898 = مصرف برق در یک فصل کاری
رجوع شود به (*)

مقایسه بین میزان مصرف آب در چیلرهای جذبی و تراکمی
Kw 3.516 = Kcal/hr 3024 = Btu/hr 12000 = TR 1 تبدیل واحدهای مورد استفاده (۱)

الف) مصرف آب چیلر جذبی :
با توجه به این که مجموع انرژی های ورودی و خروجی در یک سیستم دما ثابت برابر است. در نتیجه :
انرژی خروجی از ابزوربر کندانسور = انرژی ورودی به ژنراتور + انرژی ورودی به اواپراتور
Kw(Kj/s) 8790 = Btu/hr 30000000 = (استاندارد API560 )18045500+12000×۱۰۰۰
رجوع شود به (۱)
بنابراین مصرف در ۲۴ ساعت کارکرد تمام بار (Full load) برابر است با m3/24hr 316.08
در صورتی که مصرف واقعی در هر روز کاری معادل ۱۴ ساعت تمام بار (Full load) می باشد یعنی m3/day 184.4

ب) مصرف آب چیلر تراکمی :
با توجه به این که انرژی کل خروجی در این سیستم برابر است با مجموع انرژی مصرف شده در اواپراتور با انرژی برق ورودی
Kw 3516 = 3.516×۱۰۰۰ = انرژی ورودی به اواپراتور
Kw 800 = انرژی ورودی برق به چیلر
Kw (A) 4316 = مجموع انرژی ورودی
Kj/Kg (B) 2400 = انرژی تبخیر آب
m3/hr 6.47 = litr/hr 6473 = kg/s 1.798 = (kj/kg) 2400. (kj/s) 4316 = (B) و (A)
m3/24hr 155.28 = 24×۶.۴۷ = مصرف آب در ۲۴ ساعت کارکرد تمام بار
m3/hr 90.6 = مصرف واقعی در هر روز کاری (معادل ۱۴ ساعت)
محاسبات بر اساس شاخص m3 گاز انجام شده است.

الف) چیلر جذبی یک مرحله ای ۱۰۰۰ تن :
مصرف گاز :
Kcal/hr (1) 4547466 = Btu/hr 18045500 = انرژی ورودی به چیلر
Kcal/m3 (2) 9000 = انرژی آزاد شده از سوختن یک متر مکعب گاز
(۳) ۰.۹ = راندمان دیگ آب گرم
(۱),(۲),(۳) => (4547466)(Kcal/hr) . ( (9000)(Kcal/m3)×۰.۹) = ۵۶۱.۴۱
m3/hr 561.41 = مصرف گاز
m3/day 7860 = مصرف واقعی روزانه
m3 13473.84 = 24×۵۶۱.۴۱ = مصرف گاز در ۲۴ ساعت تمام بار (Full load)
مصرف برق :
Kw => 180 = مصرف برق چیلر جذبی
=> 257 = 0.7 . 180
m3/day 1372 = m3/hr 98 = Kcal/hr 884150 = kw 1028 = 0.25 . 257
m3/day 9232 = 1372 + 7860 = مصرف گاز معادل کل در چیلر جذبی و تجهیزات مرتبط
توضیحات در قسمت تراکمی داده شده است = معادل مصرف سوخت

ب) چیلر تراکمی ۱۰۰۰ تن واتر کولد :
(خاطر نشان می گردد از هر ۱۰۰ واحد انرژی حرارتی ورودی به نیروگاه ها فقط حدود ۱۷ واحد آن به صورت برق به دست ما می رسد و بقیه آن تلف می شود.)
۷۵ % = متوسط اتلاف در نیروگاه های کشور
۳۰ % – ۲۵ % = اتلاف در خطوط انتقال، توزیع، ترانس ها، اتصال کوتاه ها و دزدی برق
Kw => 898 = مصرف برق مورد نیاز چیلر تراکمی
Kw 5132 = انرژی ورودی به نیروگاه
Kw 1283 = 0.25×۵۱۳۲ = انرژی خروجی از نیروگاه پس از تلفات و مصارف داخلی
Kw 898 = 0.75×۱۲۸۳ = انرژی رسیده به موتورخانه پس از تلفات انتقال ، توزیع و غیره
Kcal/hr 4413870 = Kw 5132 = گاز مصرفی در نیروگاه
Kcal/m3 9000 = انرژی آزاد شده هر متر مکعب گاز
m3/hr 490.43 = 9000 . 4413870 = گاز مصرفی نیروگاه
m3 11770 = مصرف در ۲۴ ساعت تمام بار
m3/day 6866 = مصرف روزانه

نکته یک : در تبدیل سوخت به برق در بسیاری از نیروگاه ها از کندانسور های آبی استفاده میشود که مصرف آب در این نیروگاه ها باید به مصرف آب مستقیم چیلر تراکمی اضافه گردد.

نکته دوم : این نکته بسیار حائز اهمیت است که در تبدیل سوخت به برق میلیاردها دلار سرمایه گزاری اولیه لازم است و ملیون ها دلار صرف بهره برداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاه ها میشود که در صورت استفاده از چیلرهای جذبی این سرمایه ها می تواند صرف توسعه کشور گردد.
نکته سوم : پیک مصرف برق، تابستان است و دلیل قطعی های برق و کمبود برق در تابستانها در کشورمان، استفاده بی رویه و نا به جای سیستم های تراکمی در تولید برودت می باشد در صورتی که پیک مصرف گاز، زمستان است و تابستان ها هیچ مشکلی در توزیع گاز وجود ندارد.
نکته چهارم : مصرف برق چیلرهای تراکمی هواخنک بیش از ۴۰ % نسبت به محاسبات فوق افزایش دارد و برای چیلر ۱۰۰۰ تن حدود Kw 1200 برق مصرف می شود.
نکته پنجم : دلیل توصیه های پیاپی شرکت های نفت، گاز و توانیر به استفاده از چیلر های جذبی به جای چیلر های تراکمی این است که از دید کلان استفاده از برق برای تولید برودت در ایران واقعا هدر دادن سرمایه های ملی است که این سرمایه ها می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات کشور عزیزمان باشد.
نکته ششم : از دید مصرف کننده نیز، مجموع هزینه برق و آب چیلر تراکمی نسبت به مجموع هزینه های برق، گاز و آب چیلر جذبی چندین برابر است و نهایتا از نظر ریالی نیز استفاده از چیلر جذبی برای مصرف کننده بسیار به صرفه تر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری...