پشتیبانی 051-36071666

بافل ها در مبدل حرارتی

مغشوش کننده ها(بافل ها) دو وظیفه دارند:

مهمترین وظیفه اینکه، آنها لوله ها را در کل مجموعه و بهره برداری از آن، در محل مناسب ثابت نگاه می دارند و از ارتعاشات ناشی از گردابه های بوجود آمده توسط جریان روی لوله ها جلوگیری می کنند، وثانیاً آنها جریان برگشتی سمت پوسته را هدایت کرده و در امتداد میدان لوله ها به پیش می رانند و همچنین سرعت و ضریب انتقال حرارت را افزایش می دهند.


متداول ترین نوع مغشوش کننده، مغشوش کننده تک قسمتی است که در شکل نشان داده شده است. قسمت بریده شده باید حداقل نصف قطر باشد تا از همپوشانی مغشوش کننده های مجاور حداقل یک ردیف لوله اطمینان حاصل شود. به منظور به حداقل رساندن کاهش فشار برای جریان مایع در پوسته، برش مغشوش کننده ۲۰تا۲۵ درصد قطر متداول است، برای جریان های گاز با فشار کم، برش ۴۰تا۴۵درصد متداول است. انواع مغشوش کننده های صفحه ای در شکل نشان داده شده اند.
بافل ها ممکن است عرضی ویا طولی باشند. بافل های طولی صفحاتی هستند به ضخامت حداقل یک چهارم اینچ و در وسط دسته تیوب و موازی با تیوب ها قرار می گیرند که تعداد پاس در پوسته زیادتر شده که در نتیجه زمان تبادل حرارت و راندمان انتقال حرارت افزایش می یابد برای بسیاری از جریانات گاز با سرعت بالا، شکل مغشوش کننده تک قسمتی یک کاهش فشار نامطلوب و بالا در سمت پوسته را موجب می گردد. یک راه برای حفظ مزایای ساختمانی مغشوش کننده چند قسمتی و کاهش افت فشار (و متاسفانه در برخی موارد، ضریب انتقال حرارت) استفاده از مغشوش کننده دو قسمتی است. مقایسه دقیق بر اساس حالت به حالت بایستی صورت گیرد، اما اثر اجمالی آن نصف کردن سرعت موضی و بنابراین افت فشار با یک فاکتور حدود ۴ به ۱نسبت به یک واحد تک قسمتی با همان اندازه است. برای واحدهای به اندازه کافی بزرگ، ترتیب قرارگرفتن سه قسمتی و در نهایت مغشوش کننده های باریکه و میله ای امکان پذیر است. نکته مهم که باید همیشه از آن اطمینان حاصل کرد این است که همه لوله ها قطعا در فاصله تناوبی برای جلوگیری از خمش و ارتعاشات مقاومت کنند. اشکال دیگر مغشوش کننده، مانند مغشوش کننده های دیسک و دو باب واریفیس در گذشته استفاده می شدند اما امروزه بندرت دیده می شوند. فاصله کوچک بین قطر خارجی لوله و قطر سوراخ مغشوش کننده برای ثابت کردن مجموعه کلاف لوله ها (و تعویض لوله ها) لازم است. یک فاصله زیاد حاصل نگهداری لوله را خیلی کم کرده و ارتعاشات و متعاقب آن نشت سیال در طول مغشوش کننده را امکان پذیر می سازد. فاصله خیلی کوچک تعویض لوله را مشکل می سازد. استانداردهای رایج TEMAدر بسیاری حالات فاصله قطری in (mm8/0) و تحت ملاحظات خاص فاصله قطری in (mm4/0) را سفارش می کند. در بعضی کاربردهای خاص تهویه مطبوع، لوله ها پس از تجمع توسعه می یابد تا فاصله روی هم رفته حذف گردد. این حالت تعویض لوله را مشکل می سازد اما ممکن است برخی مسائل ارتعاش در لوله ها را حل کند.برای مجموعه ای مجاز، قطر خارجی مغشوش کننده باید کمتر از قطر داخلی پوسته باشد. اما برای به حداقل رساندن نرخ جریان نشتی پوسته تا مغشوش کننده، TEMA یک دستگاه استاندارد برای این فاصله دارد، به احتساب فاصله اضافی خارجی گردی پوسته های نورد شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری...